Bestuursleden Maas- en Neergalm

 

Loek Halferkamps

Voorzitter
 

 

Lei Derikx

Vice-voorzitter


???

Secretaris


Har Huijsmans

Penningmeester
Voorzitter
commissie
welzijn/spaarkas

 

Lei Reuvers

Voorzitter
Ontspanningscommissie
Tweede penningmeester

 

 

Jan Evers

Bestuurslid
Voorzitter
muziekcommissie

 

 

Wiel Derikx

Public Relations