Bestuursleden Maas- en Neergalm

 

Loek Halferkamps

Voorzitter
&
Public Relations

 

Lei Derikx

Vice-voorzitter


Ton Hillen

Secretaris


Har Huijsmans

Penningmeester
Voorzitter
commissie
welzijn/spaarkas

 

 

Vacature

 

 


Voorzitter
Ontspanningscommissie
Tweede penningmeester

 

 

Jan Evers

Bestuurslid
Voorzitter
muziekcommissie

 

 

Thei Allers

Voorzitter comité
Dorpsfeesten