Agenda

 

11 juli

Laatste (alternatieve) repetitie. Voorlopig programma:

 

Fergus and Molly                      299

Sixteen tons                             302

Tanze mit mir in den Morgen    219

You raise me up                       277

Morning has broken                 281

Papa                                        265

Der Fliegermarsch                    200

Wied es de windj                     217

You’ll never walk alone            254

The Rose                                  297

The sound of silence                221

Duitse Medley                          264

Abendfrieden                           194

Der Hammerschmied

 

27 en 28 juli

Dorpsfeesten

18 augustus

Gezamelijke repetitie met harmonie en kerkkoren in Horn (De Postkoets).

Tijd: 12:00 tot 13:00 uur.

25 augustus

Opluisteren Hl. Mis in de kerk te Horn ( aanvang 10:00uur) bij gelegenheid van het afscheid van Burgemeester A. Verhoeven. Voorlopig programma:

Binnenkomst pastoor: Exodussong  (Koor + harmonie)

Gloria:                          U zij de glorie (Koor + harmonie)

Tussenzang:                 Lead me Lord (koor)

Sanctus:                       Santo, Santo (koor)

i.p.v. Agnus                   Vredeswens (koor)

Communie:                   Conquest of Paradise (Koor + harmonie)

Slotzang:                      Limburgs Volkslied (koor + harmonie)

 

29 augustus

1e repetitie in het nieuwe seizoen (inclusief nakaarten Dorpsfeesten)

20 oktober 2019

Hl. Mis opluisteren Gerarduskapel Wittem, aansluitend Caeciliafeest.

Programma in de kerk:

Welkom: Samenzang:        Dit is de dag (3 coupletten)

Kyrie                                  174         mis Filke

Gloria:                               174         mis Filke òf

                                         298         Gloria (Vivaldi)

Tussenzang:                     232         Der Herr segne und behüte dich

Nà het evangelie:             acclamatie 2 (U komt de lof toe)

Acclamatie voorbeden:     acclamatie 1 (Heer, onze Heer.)

Offerandelied:                     196 Tollite hostias /261  Ave Maria Biebl (zonder Ellen)

Sanctus/benedictus:           174         mis Filke

Acclamatie nà consecratie: Als wij dan eten

Agnus Dei:                           174         mis Filke

Communie:                          288         Cantique de Jean Racine

                                              31           Frieden  //66  Otsje Nasj

Nà de communie:               samenzang: Mensenvriend Gerardus.

Slotlied:                                265         Halleluja (Händel)

 

26 december 2019

Hl. Mis en Kerst-inn.

21 maart 2020

Voorjaarsconcert Neer met medewerking van:

Zangvereniging Maas- en Neergalm uit Neer

Mannenkoor St. Cacecilia uit Linne.

Beek en Donks Gemengd Koor uit Beek en Donk