Agenda

 

20 oktober 2019

Hl. Mis opluisteren Gerarduskapel Wittem, aansluitend Caeciliafeest.

Programma in de kerk:

Welkom: Samenzang:        Dit is de dag (3 coupletten)

Kyrie                                  174         mis Filke

Gloria:                               174         mis Filke òf

                                         298         Gloria (Vivaldi)

Tussenzang:                     232         Der Herr segne und behüte dich

Nà het evangelie:             acclamatie 2 (U komt de lof toe)

Acclamatie voorbeden:     acclamatie 1 (Heer, onze Heer.)

Offerandelied:                     196 Tollite hostias /261  Ave Maria Biebl (zonder Ellen)

Sanctus/benedictus:           174         mis Filke

Acclamatie nà consecratie: Als wij dan eten

Agnus Dei:                           174         mis Filke

Communie:                          288         Cantique de Jean Racine

                                              31           Frieden  //66  Otsje Nasj

Nà de communie:               samenzang: Mensenvriend Gerardus.

Slotlied:                                265         Halleluja (Händel)

 

26 december 2019

Hl. Mis en Kerst-inn.

21 maart 2020

Voorjaarsconcert Neer met medewerking van:

Zangvereniging Maas- en Neergalm uit Neer

Mannenkoor St. Cacecilia uit Linne.

Beek en Donks Gemengd Koor uit Beek en Donk