Agenda

 

14 december

Kerstconcert met Con Amore Weert in samenwerking met Harmonie de Echo's uit Budel en Ellen Valkenburg.

Locatie: Franciscushuis, Biest 43A 6001 AP te Weert.

De leden worden om 18:30 uur verwacht om in te zingen.

Het concert begint om 19:30 uur.

Programma (volgorde moet nog bepaald worden):

 

Maas- en Neergalm alleen:

- Have yourself a merry little Christmas (276)

- On Christmas night (195)

- Träume unterm Chrisbaum (179)

- Stille Nacht (77)

- Little drummer boy (247) met drummer + fluit.

- Fröhliche Weihnacht (257)

- Dormi, dormi (191)

 

Mét Ellen:

- Mary’s Boychild (266)

 

Mét Weert:

- Gloria Vivaldi (298)

- King all Glorious (44) + Ellen.

 

Reserve: a Swinkling Christmas (289) + Weert

Nieuw: a la media noche

Nieuw: Band of Angels.

19 december

Generale repetitie in de kerk

26 december 2019

Opluisteren van de Hl. Mis ism Ellen Valkenburg. Aansluitend Kerst-inn in de Haammaeker.

Programma:

Vóór de mis:                 Wij komen tesamen.

                                    Stille Nacht (met Ellen)

Binnenkomst:               Halleluia (256) met Pieter.

Kyrie:                           Filke (174)

Gloria                           Vivaldi (298)

Tussenzang:                Dormi, Dormi. (191)

Offerandelied:              Mary’s Boychild (266) + Ellen.

Sanctus/Benedictus:     Filke (174)

Ná consecratie:            Otsje Nasj (66)

Agnus Dei:                   Filke (174)

Communie:                   “a la media noche”

            óf                     Have yourself  (276)

                                    Little drummer boy (247) + drummer

Slotlied:                       King all Glorious (44) + Pieter

 

Buiten:                         Fröhliche Weihnacht (257)

21 maart 2020

Voorjaarsconcert Neer met medewerking van:

Zangvereniging Maas- en Neergalm uit Neer

Mannenkoor St. Cacecilia uit Linne.

Beek en Donks Gemengd Koor uit Beek en Donk

26 maart 2020

Jaarvergadering

2 april 2020

Voorronde Maestro concert in Neer

6 april 2020

Voorronde Maestroconcert in Haelen

18 april 2020

Grande finale Maestroconcert in Haelen

21 juni 2020

Sacrementsprocessie in Neer

25/26 juli 2020

Dorpsfeesten

11 oktober 2020

Jubileumconcert in Beek en Donk

14 november 2020

Caeciliamis in Parochiekerk te Neer

26 december 2020

Opluisteren van de Hl. Mis

20 maart 2021

Voorjaarsconcert in de Haammaeker ism:

Vriendenkoor Steijl